Framtidens miljötänk!
De allra flesta vet att dagens produktion och konsumtion är ohållbar ur miljösynpunkt i ett längre perspektiv. Tyvärr är det allt för få som hunnit tänka om och ändrat sina vanor. Det vill Vagga till vagga AB ändra på. Genom inspirationsföreläsningar, workshops och professionell miljörådgivning som siktar mot att eliminera allt avfall genom design och skapa system som faktiskt stödjer natur och industri, vill de förändra attityden bland svenska företag och åstadkomma en förändring.
För cirka 2,5 år sedan bestämde sig Mattias Ohlson att starta sitt eget företag efter att han kommit i kontakt med det tyska bolaget EPEA. Deras designkoncept grundar sig i att de studerat naturens designprinciper för att sedan översätta dessa till mänsklig produktion och konsumtion.
– Vi försöker föra in ett nytt miljötänk i näringslivet genom att låta alla material ingå i hälsosamma kretslopp där alla material antingen blir till jord eller förs in igen till industrin. Avfall = föda, mångfald och alla processer ska drivas av solen, precis som i naturen, berättar Mattias.

En intressant produkt som företaget upptäckt under resans gång är biokol. Genom att ta tillvara på diverse restprodukter från jordbruket, likt nötskal, sågspån, risskal och halm kan man få ut ungefär 75 procent av energin jämfört med förbränning och samtidigt få ett fantastiskt jordförbättringsmedel som restprodukt. Biokolen skapar nämligen på nytt goda förutsättningar för odling på platser där jorden tidigare varit för torr eller urlakad på näringsämnen.
– Istället för att suga ut olja från jorden vänder vi på steken och binder kolet i tusentals år i jorden, där det gör stor nytta, berättar Mattias entusiastiskt.

Ett annat exempel på företagets mer konkreta lösningar är en koldioxidnegativ spis som utvecklats för u-länder och bland annat används i Zambia. Det är spisar som brinner utan rök, så kallade gasifierade spisar som använder jordbruksavfall som bränsle istället för ved eller träkol och även producerar biokol.
–Varje år kompenserar varje sådan spis fem ton koldioxid plus flera hundra kilo kol som grävs ner i jorden, vilket är jättemycket, berättar Mattias.

Så om du vill boka in en inspirationsföreläsning, läsa mer om företagets miljöcertifieringar och deras övriga arbete, besök hemsidan!

Vagga till vagga AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 070 – 600 75 67


Email:
mattias@vaggatillvagga.se

Hemsida:
mattias@vaggatillvagga.se

Adress:
Vagga till vagga AB
vaggatillvagga
11632 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN